OKULUMUZ

VİZYON-MİSYONUMUZ

       

  •  Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde memur yetiştirmek,
  • Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılmasını sağlamak,
  • Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesi ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücünü kazandırarak,

           Polis memurları yetiştirmek.